Besöksräknare

Denna sida har besökts gånger sedan 2003-07-24

En av de vanligaste frågor man får när man driver en webbserver är hur man gör för att få en besöksräknare. På denna sida får du svar på hur man gör på just vår server.

Alla hämtningar av sidor och bilder från vår server räknas. Detta sker oavsett om man ber om det eller inte. Om man vill visa på sin sida hur många gånger den har blivit hämtad så kan man göra på följande vis:

Lägg till

<img src="/server-cntr">

i htmlkoden där du vill visa antalet hämtningar.

Ovanstående ger antalet hämtningar av just den sida som du lagt in visningen i. Om du däremot vill visa hur ofta en annan sida (eller fil) har hämtats så skriver man så här:

<img src="/server-cntr/sökvägochfilnamn">

(Not: För att första exemplet skall fungera så måste besökarens webbläsare skicka med information om besökt sida. Detta är information som enligt standard skall skickas med. Vissa versioner av webbläsare följer dock inte alltid denna standard. Så för att vara helt säker på att rätt antal visas så kan det vara lämpligt att alltid använda det andra exemplet även om det är just den besökta sidan som skall räknas)

 

Anpassa utseendet

face=utseendenamn

Det finns ett flertal olika utseenden på siffrorna att välja på. Man anger namnet på utseendet så här:

<img src="/server-cntr?face=7seg_r"> 
 

ndigit=antal_siffror

Talar om hur många siffror som skall visas

<img src="/server-cntr?ndigit=5"> 

 

fcount=falskt_antal

Talar om hur många hämtningar som skall visas

<img src="/server-cntr?fcount=12345"> 

 

trans

Anger att den färg som finns i övre vänstra hörnet av varje siffra skall vara transparent 
(Jag har här kombinerat detta med utseendet 7seg_r annars skulle inte de vita siffrorna synas)

<img src="/server-cntr?face=7seg_r&trans"> 

 

face=random

Anger att utseendet skall slumpas fram. D.v.s olika utseenden varje gång någon hämtar sidan.

<img src="/server-cntr?face=random"> 

 

Man kan kombinera flera olika utseendedirektiv genom att sätta ett & mellan direktiven (se exemplet för trans)

webmaster