iFolder

iFolder är en fillagrings och filhanteringslösning för användare på båda sidor om en brandvägg. Det är en lösning till det universella problemet med att få tillgång till den senaste versionen av en fil.

Vid installationen av iFolderklienten så skapas en katalog på arbetsstationens hårddisk där du kan spara filer. När en fil placeras i katalogen så synkas den över till iFolderservern. Man kan installera klienten på flera datorer vilket får till följd att iFolderkatalogerna på alla dessa datorer hämtar och lämnar filer på servern så att alla datorer har samma innehåll. Stora filer som ändras är inget större problem eftersom det bara är ändringen i filen som kommer att skickas över nätet.

iFolderklienten för Windows fungerar på Windows 98SE, 2000 Pro, XP Home och Pro.

iFolderklienten för Linux fungerar på Novell Linux Desktop, SUSE Linux 9.0/9.1, SUSE Linux Server 9, Red Hat Linux WS 3.0 Standard och Basic.

VARNING: Om du vid installation av klienten ber om att få trafiken krypterad så ombeds du sätta en krypteringsfras. Detta innebär även att filerna lagras krypterade på servern. Vilket i sin tur innebär att om du glömmer krypteringsfrasen så är filerna på servern förlorade. Använd därför inte kryptering om det inte är ett måste.

Du får 100MB utrymme på servern för iFolder.

Hämta Windows-klienten

Hämta Linux-klienten

Man kan även hämta och lämna filer i sitt iFolderkonto över webben om man vill komma åt sina filer från en dator där man inte vill installera klienten. Länk dit finns överst på holt.se.

webmaster