Förstasidan

Mailinställningar

Vanliga mailklienter:

Inkommande mail:

Servernamn: mail.holt.se
Användarnamn: kontonamnet (kontonamnet är utan @¸ Kontonamnet är känsligt på små och stora tecken.)
Autenticeringsmetod: Lösenord (tänk på att lösenordet är känsligt på små och stora tecken)
Välj en uppkoplingstyp:

POP3:

Port: 110
Anslutningssäkerhet: Ingen

POP3S (krypterad):

Port: 995
Anslutningssäkerhet: SSL/TLS (olika mailprogram kallar det lite olika. Prova dig fram.)

IMAP:

Port: 143
Anslutningssäkerhet: Ingen

IMAPS (krypterad):

Port: 993
Anslutningssäkerhet: SSL/TLS (olika mailprogram kallar det lite olika. Prova dig fram.)

Utgående mail:

Man kan antingen använda sin internetleverantörs SMTP-server eller använda följande:
Servernamn: smtp.holt.se
Användarnamn: mailadressen
Port: 587
Anslutningssäkerhet: SSL/TLS/STARTTLS (olika mailprogram kallar det lite olika. Prova dig fram.)
Autenticeringsmetod: Lösenord (tänk på att lösenordet är känsligt på små och stora tecken)

Mobila mailklienter (iPhone, iPad, m.f.):

Kontotyp: Exchange
Server: www.holt.se
Domän: den högra sidan av @. Förmodligen holt.se
Användarnamn: kontonamnet (kontonamnet är utan @¸ Kontonamnet är känsligt på små och stora tecken.)
Lösenord: Lösenord (tänk på att lösenordet är känsligt på små och stora tecken)
Beskrivning: Salvia
Använd SSL: Jawebmaster